Nhằm nâng cao việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường học cũng như nắm bắt được tâm tư của viên chức, người lao động. Chiều ngày 10/10/2020, Trường Phổ thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020 – 2021.

Tham dự hội nghị có PGS.TS Nguyễn Bá Đức -  Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Ban giám hiệu và toàn thể các đồng chí là cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.

Ảnh: PGS.TS Nguyễn Bá Đức – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu

  Hội nghị thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm học; qui chế chi tiêu nội bộ; Báo cáo tổng kết công tác Công Đoàn năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021.

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Bá Đức - Hiệu trưởng nhà trường đã ghi nhận và biểu dương các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019 -2020 đồng thời nhấn mạnh năm 2020 - 2021 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cần tập trung đổi mới nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị nhà trường; đổi mới cách kiểm tra đánh giá; thực hiện linh hoạt sáng tạo chương trình….

Tại hội nghị, các đại biểu đã tích cực lắng nghe, thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến có liên quan trong báo cáo để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2020-2021

Ảnh: Biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2019

 

Sau thời gian làm việc tích cực, khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và thống nhất các kế hoạch, chỉ tiêu đề ra, hứa quyết tâm thực hiện bằng biểu quyết 100% ý kiến nhất trí. Hội nghị viên chức, người lao động năm 2020 - 2021 của Trường Phổ thông Tuyên Quang đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể viên chức, người lao động trong cơ quan

                                         Phạm Hương - Trường Phổ thông Tuyên Quang